רציונל

פתרונות כלכליים ואסטרטגיה יישומית

בין לקוחותינו

אודותינו

רציונל היא חברת ייעוץ כלכלי ואסטרטגי המתמחה בפתרונות יצירתיים וחדשניים בתחומי כלכלה ורגולציה ואסטרטגיה יישומית

חטיבות הפעילות

חטיבת

כלכלה ורגולציה

חטיבת

שירותים פיננסיים

חטיבת

אסטרטגיה ופיתוח עסקי

חטיבת

מחקר ומידענות